Vzdělávací kurzy

Déhora Academy je uznávaný školící institut pro vzdělávání profesionálů v oblastí plánování.

plánování-pracovní-síly
Workshop
  • 1 den
  • Ve společnosti, externí umístění nebo webinář
TBA
Workshop – Change Management

Všechny organizace se musí naučit vypořádat se se změnami a v dnešní době toto platí více než kdy jindy. Změna může pocházet z vnějších či vnitřních příčin a bude směřovat organizaci k růstu a její transformaci. Jak můžete zajistit, aby tento transformační proces úspěšně postupoval a vedl tak k očekávaným výsledkům?

pracovní-doba-pracovní-právo
Workshop
  • 1 den
  • Ve společnosti, externí umístění nebo webinář
TBA
Workshop – Pracovní doba / Pracovní právo

Vytvoření a úprava rozvrhu, aniž by došlo k porušení zákona o pracovní době. Tento workshop je předeším doporučen pro plánovače, manažery a zástupce organizací zaměstnanců (odbory, pracovní rady), kteří se chtějí dozvědět více o předpisech o pracovní době.

vytváření-modelové-směny
Workshop
  • 1 den
  • Ve společnosti, externí umístění nebo webinář
TBA
Workshop – Vytváření modelové směny, pracovní plán a rozpis směn

Při navrhování rozpisu směn musíte vzít v úvahu výkyvy v poptávce a množství práce, potřebu flexibility v dostupné pracovní nabídce, dodržování legislativy, požadavky na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, další přání zaměstnanců a zdravotní aspekty.

Déhora akademie je uznávaný školící institut

Plánování pracovní síly je nepřetržitý proces analýzy, předpovídání a plánování nabídky a poptávky zaměstnanců a posuzování nedostatků a přebytků. Zahrnuje to také určení, zda má organizace správné lidi - se správnými dovednostmi a na správném místě - aby organizace mohla plnit své úkoly a strategické cíle.
Tato práce je určena pro odborníky.

Kromě přiměřených (softwarových) nástrojů musí tito odborníci mít znalosti o tom, jak předvídat požadavky na pracovní sílu spíše než reagovat na náhlé změny v nabídce a poptávce.

Jste personalista a máte zájem stát se dobře vyškoleným specialistou na plánování pracovní síly? Nebo byste jako zaměstnavatel chtěli nabídnout svým zaměstnancům příležitost ke zlepšení jejich plánovacích schopností?
Kontaktujte nás pro více informací.