Flexibilita je stále důležitější faktor při plánování práce

Společnosti jeví stále větší zájem o problematiku časového plánování. V diskuzi o plánování se stále více zmiňují částečné úvazky či jiné způsoby podporující trend flexibilizace. Je to logické, protože pomíjení faktoru flexibility při plánování vede ve výsledku ke zbytečné neefektivitě.

Flexibilita pracovní doby

Čas je pro současnou společnost stále významnější veličinou a stále častěji se setkáváme s jeho nedostatkem. Pro management mnoha podniků je otázka času jednou z nejpalčivějších. Pro zaměstnavatele je nejdůležitější nalézt ideální rovnováhu mezi množstvím a typem práce, která má být provedena, a počtem a typem zaměstnanců, kteří jsou potřeba k provedení. Samotné zkracování nebo prodlužování pracovní doby bez znalosti této základní informace ničemu nepomůže. Jednoduše řečeno je třeba, aby byl správný zaměstnanec v práci tehdy, když je to potřeba. Jakákoliv jiná možnost vede ke snižování produktivity.

Tlak na konkurenceschopnost

Rostoucí konkurence nutí podniky pružněji zvyšovat tempo provedené práce a lépe koordinovat čas. Je to všeobecný trend posledních několika desetiletí, kdy dochází k dramatickému nárůstu rychlosti změn v ekonomice i společnosti. Práce je více než kdy jindy vystavena těžko předvídatelným výkyvům, na které se musí podniky naučit správně reagovat.

S tím souvisí zvyšování flexibility pracovní doby. Proces individualizace se netýká totiž jenom společenských jevů, ale úzce souvisí i s oblastí průmyslových vztahů. Zachování atraktivity zaměstnavatele v očích zaměstnanců je tedy také důvod, proč je třeba umět dobře plánovat pracovní dobu svých zaměstnanců.

Organizace, které se rozhodly zavést flexibilní pravidla plánování práce, se liší od konkurence a vytvářejí lepší pracovní podmínky. Ve skandinávských zemích, Nizozemsku a Belgii se myšlenka flexibility a individualizace stala tak populární, že si i zaměstnanci sami připravují pracovní plány. S tím jim pomáhá specializovaný počítačový program, díky kterému je možné zaměstnance zkoordinovat a přitom vyjít vstříc individuálním potřebám.

Nástroj proti vyhoření a ztrátě motivace

Jsou ale i další důvody pro vyšší flexibilitu pracovní doby. V mnoha společnostech vzrůstá výskyt vyhoření a následná dlouhodobá nemocenská dovolená. Stárnutí společnosti a posouvání věku odchodu do důchodu nás nutí hledat řešení, která mohou pomoci udržet vysokou úroveň profesionální činnosti starších lidí. Výše uvedené jevy způsobují, že zaměstnavatelé by se měli stále více zajímat o způsoby efektivnějšího a pružnějšího plánování.

Řízení pracovní doby je obtížné a praxe ukazuje, že mnoho organizací a podniků ho neovládá dobře. Svědčí o tom četné stížnosti a spory týkající se pracovní doby. Ty se často týkají nesprávného rozvržení směn, vyčerpávající intenzita práce, nevhodně nastavené přestávky a řada dalšího. Důsledkem pak není jen nekvalitní a neproduktivní práce, ale i nespokojení a špatně motivovaní zaměstnanci, kteří při první příležitosti změní zaměstnavatele. A zvlášť v době nízké nezaměstnanosti je vysoká fluktuace velkým problémem. Profesionální řízení lidských zdrojů by mělo také vždy dbát na ergonomické a zdravotní faktory. Čím více faktorů bere manažer při řízení organizace v potaz, tím pravděpodobnější je vřelé přijetí nových opatření ze strany zaměstnanců.

Čtěte dál

Podívejte se na další články, které by vás mohly zajímat:

Rozhovor: Zavedení samo-plánování směn se mnohonásobně vyplatí, říká Roman Urban

Plánování pracovních směn stovkám zaměstnanců ve směnném režimu je jistě náročný proces. Jak to celé může fungovat v případě samo-plánování…

Roman Urban podruhé hostem DVTV: O produktivitě nebo zkracování pracovní doby

Rozhovory najdete zde: Pro zhlédnutí rozhovoru s Emmou Smetanou v DVTV navštivte tento ODKAZ Pro zhlédnutí první návštěvy DVTV klikněte…

Flexibilita práce se stává normou na cestě k trvalé udržitelnosti

Ta může zahrnovat využívání agenturních zaměstnanců nebo větší variabilitu pracovních smluv. Tou mohou být různé formy úvazků, ale také variace…