Vzdělávací kurzy

Déhora Academy je uznávaný školící institut pro vzdělávání profesionálů v oblastí plánování.

vytváření-modelové-směny
Workshop
 • 1 den
 • Ve společnosti, externí umístění nebo webinář
TBA
Workshop – Vytváření modelové směny, pracovní plán a rozpis směn

Při navrhování rozpisu směn musíte vzít v úvahu výkyvy v poptávce a množství práce, potřebu flexibility v dostupné pracovní nabídce, dodržování legislativy, požadavky na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, další přání zaměstnanců a zdravotní aspekty.

plánování-pracovní-síly
Workshop
 • 1 den
 • Ve společnosti, externí umístění nebo webinář
TBA
Workshop – Change Management

Všechny organizace se musí naučit vypořádat se se změnami a v dnešní době toto platí více než kdy jindy. Změna může pocházet z vnějších či vnitřních příčin a bude směřovat organizaci k růstu a její transformaci. Jak můžete zajistit, aby tento transformační proces úspěšně postupoval a vedl tak k očekávaným výsledkům?

zdravotní- bezpečnostní- rizika
Workshop
 • 1 den
 • Ve společnosti, externí umístění nebo webinář
TBA
Workshop – Jak se vyhnout zdravotním a bezpečnostním rizikům ve směnném provozu

Práce v nepravidelných časech, zejména v nočních hodinách, představuje zdravotní a bezpečnostní rizika. Může mít také psychické a sociální důsledky. Pokud se již dlouho ptáte sami sebe, jak "zdravý" je váš rozpis směny, může vám tento workshop pomoci zodpovědět tuto otázku.

pracovní-doba-pracovní-právo
Workshop
 • 1 den
 • Ve společnosti, externí umístění nebo webinář
TBA
Workshop – Pracovní doba / Pracovní právo

Vytvoření a úprava rozvrhu, aniž by došlo k porušení zákona o pracovní době. Tento workshop je předeším doporučen pro plánovače, manažery a zástupce organizací zaměstnanců (odbory, pracovní rady), kteří se chtějí dozvědět více o předpisech o pracovní době.

zvýšení-flexibility
Workshop
 • 1 den
 • Ve společnosti, externí umístění nebo webinář
TBA
Workshop – Zvýšení flexibility prostřednictvím plánování kapacit

Flexibilita pomáhá zlepšit produktivitu a efektivitu vaší společnosti. Rovněž umožňuje vašim zaměstnancům zajistit lepší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

zásady-plánování
Workshop
 • 1 den
 • Ve společnosti, externí umístění nebo webinář
TBA
Workshop – Vytvoření zásad plánování společnosti

Zásady plánování poskytují interní pokyny, pravidla a postupy plánování. Pro mnoho organizací je obtížné vytvořit dostatečné zásady plánování. Na tomto semináři se proto naučíte navrhovat praktickou a jasnou politiku plánování v souladu se strategií organizace.

plánování-zaměstnanců
Workshop
 • 1 den
 • Ve společnosti, externí umístění nebo webinář
TBA
Workshop – Plánování zaměstnanců – šité na míru

Akademie Déhora může poskytnout „školení šité na míru“. Před tréninkem si trenér Akademie Déhora společně s vámi určí vzdělávací cíle pro vás, vaše oddělení a vaši společnost.

masterclass-samoplánování
Masterclass
 • 1 den
 • Ve společnosti, externí umístění nebo webinář
TBA
Workshop – Samoplánování

Praktické příklady ukazují, že samoplánování zvyšuje produktivitu o 3 až 8%. Nepřítomnost zaměstnanců je snížena o 10 až 25% a zákazníci na zlepšené služby nadšeně reagují.

Chcete si rozšířit své znalosti v oblasti řízení lidských zdrojů?

Déhora akademie je uznávaný školící institut

Plánování pracovní síly je nepřetržitý proces analýzy, předpovídání a plánování nabídky a poptávky zaměstnanců a posuzování nedostatků a přebytků. Zahrnuje to také určení, zda má organizace správné lidi - se správnými dovednostmi a na správném místě - aby organizace mohla plnit své úkoly a strategické cíle.
Tato práce je určena pro odborníky.

Kromě přiměřených (softwarových) nástrojů musí tito odborníci mít znalosti o tom, jak předvídat požadavky na pracovní sílu spíše než reagovat na náhlé změny v nabídce a poptávce.

Jste personalista a máte zájem stát se dobře vyškoleným specialistou na plánování pracovní síly? Nebo byste jako zaměstnavatel chtěli nabídnout svým zaměstnancům příležitost ke zlepšení jejich plánovacích schopností?
Kontaktujte nás pro více informací.