Déhora Academy

Nově: Déhora Academy školení 2020

Inovativní řízení pracovních sil a plánování pracovního času

English version – please click here

Školení proběhne během 2 pracovních dnů, během nichž bude řešena řada témat (např. metody plánování, softwarové nástroje potřebné k plánování atd.). K demonstraci různých metodik plánování bude využita řada případových studií z praxe. Velká část školení bude věnována otevřenému dialogu mezi účastníky a školitelem a mezi účastníky navzájem. Vlastní modely směn jednotlivých účastníků mohou být použity k analýze a stanovení potřebných výstupů, které budou relevantní a aplikovatelné pro účastníky do jejich vlastního pracovního prostředí.

Témata, kterými se budeme během tohoto školení zabývat:

 • analýza současného stavu;
 • definování vnitřních a vnějších podmínek;
 • dostupné softwarové nástroje a informace;
 • definování kritérií pro optimální provoz a pracovní čas;
 • řízení změn;
 • organizační rozhodování;
 • jak vytvořit implementační plán;
 • řešení problémů ve vaší vlastní organizaci.

Proč je nutné zaměřit se na soustavné plánování pracovní doby?

Situace trhu, na němž organizace působí, se stále mění a rychle roste pocit nejistoty. Být schopen reagovat rychle a obratně, analyzovat a přizpůsobovat stávající výrobu a plánování práce, jsou podmínky pro přežití. Jinými slovy: Efektivní řízení času musí být organizováno na strategické, taktické a operativní úrovni.

Optimalizace řízení času se projeví v rámci organizace:

 • ve zlepšení využívání dostupných výrobních zařízení;
 • ve zvýšení flexibility organizace jako celku;
 • ve zvýšení předvídatelnosti a proaktivního jednání namísto reaktivního;
 • v posílení postavení na národním a mezinárodním trhu a zvýšení konkurenceschopnosti;
 • v zohlednění zaměstnaneckých přání a požadavků;
 • ve snížení stížností zaměstnanců, nemocnosti a fluktuace zaměstnanců;
 • ve zvýšení spokojenosti zaměstnanců;
 • ve zlepšení reputace zaměstnavatele.

V praxi obvykle společnosti řeší personální otázky a pracovní dobu konvenčním způsobem namísto uplatnění inovativnějšího přístupu. Tímto vynechávají vhodnější a více vyhovující řešení. Toto školení nabízí účastníkům teoretické a praktické nástroje k řešení těchto výzev systematickým a zároveň kreativnějším způsobem.

Program

Den 1

 • Úvod: přidaná hodnota inovativního řízení pracovní síly – řízení a plánování pracovní doby.
 • Plánování a řízení pracovní doby.
 • Možnosti flexibility práce.
 • Definování úrovně požadované flexibility.
 • Posouzení současné situace.
 • Dostupné nástroje.
 • Prezentace případů a hodnocení.

Den 2

 • Rozhodování: stanovení kompetencí a zodpovědností.
 • Vypracování implementačního plánu.
 • Řízení změn: jak se vypořádat s odporem a umění přesvědčit.
 • Přenos získaných poznatků do vlastní organizace.
 • Prezentace případů a hodnocení.

Po úspěšném absolvování školení obdrží účastník Certifikát od Déhora Consultancy Group.

Kde & kdy

 • Praha: týden 27
 • Brno: týden 27
 • Plzeň: týden 28
 • Ostrava: týden 28

Cena

7000,- Kč. bez DPH. Zahrnuje ubytování na jednu noc (včetně večeři a snídani, jídlo a nápoje během školení).

Tyto termíny jsou pouze předběžné, neboť vzhledem k současné situaci s koronavirem.

Upozorňujeme, že přesná místa konání a termíny budou vyhlášeny 1 měsíc před zahájením školení.

Účastnické poplatky musí být uhrazeny nejpozději 1 měsíc před začátkem školení na bankovní účet Déhora Central Europe: 9831162001/5500 (Raiffeisenbank).