Naši klienti

Nový systém směn je v souladu s legislativou díky službě Rosterscan

Změna rozpisu směn je proces, který obvykle trvá čtyři měsíce. Intenzivní společná koordinace informací, plánů a představ Déhory se zaměstnanci ale umožnila, že se tento proces stihl za pouhé čtyři týdny. Výsledkem byly efektivnější směny posádek lodí firmy Rijkswaterstaat.

Kolektivní pracovní smlouva jako vzor pro přizpůsobené plánování změn

Kolektivní pracovní smlouva je často velmi rigidní soubor pravidel, který snižuje flexibilitu plánování směn. Společnost Déhora může firmám pomoci s formulováním pravidel pro pracovní dobu a přestávky při jednáních o kolektivní smlouvě. Ze správně nastavených pravidel mohou mít prospěch zaměstnanci i zaměstnavatel.

Inovativní směnný design pro Roto Smeets Group

Roto Smeets se specializuje na produkci tiskovin pro masovou komunikaci s velkým dosahem a tiskli materiály pro národní i mezinárodní společnosti po několik desetiletí. Zvládají všechny současné techniky tisku a doplňkové služby.

Lepší výsledky po školení o plánování pracovních sil

SUCCES je společnost se sídlem ve Volendamu, která se specializuje na čištění budov, oken, fasád, dopravy a osvětlení. Velkou výzvou jsou pro ně také dopravní prostředky. Vlaky například musí být vyčištěny v noci, navíc správným způsobem.

Kurz plánování přinesl manažerům lepší vhled do fungování jejich organizace

Společnost Abrona založila v lednu 2009 centrální plánovací kancelář, která sestavuje seznamy všech svých bytových jednotek a center péče o děti. Nadace má 55 obytných domů a různá denní centra po celém Utrechtu. Abrona má celkem 1700 zaměstnanců.

Samoplánování přineslo do organizace větší řád a zvýšilo produktivitu

NedTrain se specializuje na údržbu, opravy a čištění železničních vozidel déle než 150 let. Na více než třiceti strategických místech v celé nizozemské železniční síti provádí NedTrain údržbu kolejových vozidel svých klientů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.