Coronavirus

Pomáháme všem pracujícím na směny v boji s následky CORONAVIRU

Vážení klienti, stále přetrvávající situace spojená s virem COVID-19 vytvořila nejisté podmínky nejen v našich životech, ale i v chodu našich organizací.

Dopady na ekonomiku a bezpečnost zdraví jsou v moderních dějinách nevídané. Řízení lidských zdrojů nabírá na ještě větším významu a stává se téměř existenciálně rozhodujícím. Množství práce a s tím spojený požadavek na množství zaměstnanců dramaticky kolísá. Flexibilita, jakožto schopnost se přizpůsobovat rychle se měnícím podmínkám, je základní prioritou udržitelnosti!

Společnost Déhora Central Europe proto pro vás sestavila speciální tým odborníků a definovala problémové oblasti a jejich řešení ve vztahu s řízením pracovních sil.

Problém Řešení Poznámka
1. Ekonomický – mzdové náklady Rychlé zavedení konta pracovní doby Možnost přesouvat/plánovat pracovní hodiny mezi měsíci v rámci vyrovnávacího období. Možnost vyplácet 80 % mezd.
2. Ekonomický – mzdové náklady Řízené čerpání dovolené Nařízená dovolená dle kapacitní potřeby zaměstnavatele.
3. Ekonomický – vícenáklady Efektivní plánování práce – specifické směnové modely pro velmi krátká období Využití různých směnových modelů pro různá období zrcadlící různou potřebu v počtu zaměstnanců na období.
4. Ekonomický – režijní náklady Formulace krizových scénářů/plánů pro další období Založených na aktuálních firemních postupech a finančních možnostech (procesní a finanční audit).
5. Bezpečnostní – zdraví zaměstnanci Maximální využití řízeného Home Office režimu THP zaměstnanci bez nutné přítomnosti ve výrobě/službách
6. Bezpečnostní – zdraví zaměstnanci Maximální využití IT – nástroje pro vzdálenou komunikaci Zaměstnanci s nutnou přítomnosti ve výrobě/službách mohou využívat zdarma mobilní aplikaci (mobil, tablet, pc) nejen v rámci firmy, ale i pro komunikaci na hranici společnosti s příchozím klientem bez vzájemného osobního kontaktu.