Události 2019

Déhora Consultancy Group každoročně organizuje akce zaměřené na plánování po celé Evropě. Události pořádané v tomto roce najdete níže. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Mezi časté akce organizované Déhorou patří semináře, školení, přednášky či další formy věnující se tématu organizování pracovních sil, plánování a tvorba směnných rozvrhů. V řadě případů spolupracuje Déhora s různými obchodními komorami nebo výzkumnými ústavy. Díky praktickým zkušenostem z prostředí firem i rozsáhlým výzkumům a analýzám, které Déhora provádí, dokáže poskytnout klientům komplexní služby z oblasti plánování práce a lidského kapitálu včetně poradenství, školení a zavádění softwarových řešení.

Události pro rok 2019 brzy zveřejníme!