Analýza & Poradenství

Společnost Déhora analyzuje prostřední a předkládá návrhy řešení organizacím, jejichž plánování pracovních sil dosahuje určité složitosti, nepředvídatelnosti a nebo se potýká s novými nároky vnitřního či vnějšího prostředí. Déhora pomáhá na všech úrovních organizace, tedy operativní, taktické i strategické a to ve všech oborech podnikání.

Specialista na plánování a řízení pracovních sil

Naše odbornost se zaměřuje na 3 témata:

 1. profesionalizace plánování pracovních sil
 2. flexibilizace kapacity pracovní síly
 3. udržitelné řízení pracovního času

Více informací o těchto tématech naleznete níže.

1) Profesionalizace plánování pracovních sil

Mnoho organizací může získat výhodu na trhu pomocí profesionalizace svých plánovacích a řídících činností v oblasti pracovních sil. Poradci firmy Déhora vám rádi ukážou jak. Mohou vám poskytnout radu v mnoha oblastech, včetně:

 • optimalizace procesu plánování pomocí programu PlanScan
 • trénink vašich pracovníků
 • poradenství ohledně strategického plánování pracovních sil v rámci vaší organizace
 • analýza pracovní zátěže a související požadavky na zaměstnance
 • poradenství a pomoc při formulaci účinných předpisů o pracovní době

2) Flexibilizace kapacity pracovní síly

Konzultanti společnosti Déhora vám mohou poskytnout rady, podporu a pokyny týkající se flexibilizace kapacity pracovní síly. To může zahrnovat například:

 • provádění udržitelné flexibilizace
 • nebo zavádění vlastního rozvržení
 • naše oddělení výzkumu může hrát důležitou roli v úsilí o flexibilizaci

3) Udržitelný management pracovní doby

Jsme také odborníci v oblasti řízení udržitelného pracovní doby. Tato odbornost zahrnuje:

 • poradenství o udržitelné zaměstnatelnosti pracovní síly
 • poradenství ohledně formulování politiky řízení životních fází
 • rady o tom, jak zajistit dodržování zákona o pracovní době a kolektivních pracovních smluv, které používají protokol RosterScan
 • hloubkový rozbor vašeho směnného modelu s důrazem na ergonomii