plánování-pracovní-síly
Workshop – Change Management

Všechny organizace se musí naučit vypořádat se se změnami a v dnešní době toto platí více než kdy jindy. Změna může pocházet z vnějších či vnitřních příčin a bude směřovat organizaci k růstu a její transformaci. Jak můžete zajistit, aby tento transformační proces úspěšně postupoval a vedl tak k očekávaným výsledkům?

zásady-plánování
Workshop – Vytvoření zásad plánování společnosti

Zásady plánování poskytují interní pokyny, pravidla a postupy plánování. Pro mnoho organizací je obtížné vytvořit dostatečné zásady plánování. Na tomto semináři se proto naučíte navrhovat praktickou a jasnou politiku plánování v souladu se strategií organizace.

zvýšení-flexibility
Workshop – Zvýšení flexibility prostřednictvím plánování kapacit

Flexibilita pomáhá zlepšit produktivitu a efektivitu vaší společnosti. Rovněž umožňuje vašim zaměstnancům zajistit lepší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

pracovní-doba-pracovní-právo
Workshop – Pracovní doba / Pracovní právo

Vytvoření a úprava rozvrhu, aniž by došlo k porušení zákona o pracovní době. Tento workshop je předeším doporučen pro plánovače, manažery a zástupce organizací zaměstnanců (odbory, pracovní rady), kteří se chtějí dozvědět více o předpisech o pracovní době.

zdravotní- bezpečnostní- rizika
Workshop – Jak se vyhnout zdravotním a bezpečnostním rizikům ve směnném provozu

Práce v nepravidelných časech, zejména v nočních hodinách, představuje zdravotní a bezpečnostní rizika. Může mít také psychické a sociální důsledky. Pokud se již dlouho ptáte sami sebe, jak "zdravý" je váš rozpis směny, může vám tento workshop pomoci zodpovědět tuto otázku.

plánování-zaměstnanců
Workshop – Plánování zaměstnanců – šité na míru

Akademie Déhora může poskytnout „školení šité na míru“. Před tréninkem si trenér Akademie Déhora společně s vámi určí vzdělávací cíle pro vás, vaše oddělení a vaši společnost.