plánování-pracovní-síly
Workshop Plánování pracovní síly pro pracovní agentury

Jako zprostředkovatel práce se chcete prezentovat jako vážený partner, ale jak přesně to funguje: jak můžete poskytnout tuto přidanou hodnotu svým zákazníkům?

zásady-plánování
Workshop Vytvoření zásad plánování společnosti

Seznámíte se s různými tématy, které je třeba zahrnout do politiky plánování, a obdržíte praktické tipy a triky, jak zapojit do procesu správné rozhodovací pravomoci a zúčastněné strany tak, aby bylo plánování úspěšné.

pracovní-doba-pracovní-právo
Workshop Pracovní doba / Pracovní právo

Dozvíte se praktické informace, nejdůležitější pravidla a praktické uplatňování předpisů o pracovní době v rámci půldenního školení.

zdravotní- bezpečnostní- rizika
Workshop Jak se vyhnout zdravotním a bezpečnostním rizikům souvisejícím s prací na směny

Tento workshop je určen pro ty, kteří chtějí tato rizika minimalizovat a dosáhnout důchodového věku bez zdravotní újmy. Pomocí naší RRPA analýzy rizik vyhodnotíme váš plán směny, co se týče právních a ergonomických aspektů i jeho nákladové efektivity.

vytváření-modelové-směny
Workshop Vytváření modelové směny (pracovní plán; rozpis směn)

Během tohoto semináře se dozvíte o procesu plánování a jak aplikovat kroky tohoto procesu ve vaší vlastní organizaci. Budete moci vytvořit profesionální rozvrh a dovedně posoudit kvalitu stávajících rozvrhů.