plánování-pracovní-síly
Workshop Plánování pracovní síly pro pracovní agentury

Jako zprostředkovatel práce se chcete prezentovat jako vážený partner, ale jak přesně to funguje? Jak můžete poskytnout tuto přidanou hodnotu svým zákazníkům? Tento workshop pojednává o tom, jaké kapacitní problémy mají vaši zákazníci v rámci plánování, jak na ně jako dodavatel pracovních sil můžete reagovat a jaké znalosti o plánování pracovních sil jsou nutné.

zásady-plánování
Workshop Vytvoření zásad plánování společnosti

Zásady plánování poskytují interní pokyny, pravidla a postupy plánování. Pro mnoho organizací je obtížné vytvořit dostatečné zásady plánování. Na tomto semináři se proto naučíte navrhovat praktickou a jasnou politiku plánování v souladu se strategií organizace.

zvýšení-flexibility
Workshop Zvýšení flexibility prostřednictvím plánování kapacit

Flexibilita pomáhá zlepšit produktivitu a efektivitu vaší společnosti. Rovněž umožňuje vašim zaměstnancům zajistit lepší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

pracovní-doba-pracovní-právo
Workshop Pracovní doba / Pracovní právo

Vytvoření a úprava rozvrhu, aniž by došlo k porušení zákona o pracovní době. Tento workshop je předeším doporučen pro plánovače, manažery a zástupce organizací zaměstnanců (odbory, pracovní rady), kteří se chtějí dozvědět více o předpisech o pracovní době.

zdravotní- bezpečnostní- rizika
Workshop Jak se vyhnout zdravotním a bezpečnostním rizikům ve směnném provozu

Práce v nepravidelných časech, zejména v nočních hodinách, představuje zdravotní a bezpečnostní rizika. Může mít také psychické a sociální důsledky. Pokud se již dlouho ptáte sami sebe, jak "zdravý" je váš rozpis směny, může vám tento workshop pomoci zodpovědět tuto otázku.

plánování-zaměstnanců
Workshop Plánování zaměstnanců – šité na míru

Akademie Déhora může poskytnout „školení šité na míru“. Před tréninkem si trenér Akademie Déhora společně s vámi určí vzdělávací cíle pro vás, vaše oddělení a vaši společnost.