7 hlavních dovedností dobrého plánovače pracovních sil

V mnoha organizacích má plánovač klíčovou roli, která bývá často podceňována. Plánování pracovních sil je více než jen “sestavení pracovního rozvrhu”.

Často se tak samotní zaměstnanci nečekaně stávají plánovači. K vytvoření optimálního harmonogramu a k tomu, abyste měli k dispozici správné zdroje ve správný čas a na správném místě a v souladu s platnými pravidly a předpisy, však potřebujete speciální dovednosti. Jako plánovač tak musíte brát v úvahu přání a požadavky různých zainteresovaných stran, jako jsou zaměstnavatelé, manažeři, členové podnikové rady, zaměstnanci a zákazníci.

Plánovač tak zastává různé role. Nejenom že radí a podporuje vedení společnosti při organizaci práce, ale také musí být pro zaměstnance dobrým posluchačem. Aby tuto práci vykonával co nejlépe, jsou nezbytné určité specifické dovednosti.

Disponujete těmito dovednostmi?

Zde uvádíme 7 dovedností, které musí mít dobrý plánovač.

1 – Umět dobře plánovat a organizovat:

Jako plánovač musíte umět dobře plánovat a organizovat svou práci. V dynamickém prostředí, kde řešíte náhlé problémy nebo změny, je nezbytné udržet si neustálý přehled. Kromě toho je důležité umět oddělit hlavní a vedlejší záležitosti a neustále rozhodovat o tom, které záležitosti mají přednost.

2 – Být klíčovou osobou ve společnosti

Plánovači jsou v rámci různých procesů v kontaktu s mnoha lidmi v organizaci. Tyto kontakty do značné míry určují roli plánovače v celém procesu. Je důležité umět přepínat, vyvažovat zájmy různých stran, zapojovat oddělení do procesu plánování a pomáhat jim přijímat správná rozhodnutí.

3 – Být aktivní:

Jako plánovač rádi identifikujete příležitosti a jednáte podle nich. Nejde jen o hašení malých požárů, ale přispíváte také k dlouhodobému zlepšování procesů.

4 – Umět dobře komunikovat:

Tlak na vás je vysoký, všichni vás potřebují. Jako plánovač proto musíte mít dobré komunikační schopnosti, abyste ostatním dokázali jasně sdělit své myšlenky a názory. Je důležité, abyste používali srozumitelný jazyk a abyste si ověřili, zda je vaše sdělení dobře pochopeno. Jasná komunikace je zde klíčová.

5 – Odolnost vůči stresu:

Jako plánovač musíte i pod časovým tlakem podávat efektivní výkony. Může se stát, že zaměstnanec nečekaně chybí kvůli nemoci nebo že zákazník má náhle jiné požadavky. Úkolem a odpovědností plánovače je předvídat a rychle najít řešení. K tomu je nezbytné umět dobře fungovat ve stresové situaci. Kromě toho se jako plánovač musíte umět vypořádat s nepřízní osudu, zklamáním nebo odporem, protože nikdy se vám nepodaří, aby byli všichni stále spokojeni.

6 – Umět řešit problémy:

Plánovač ví lépe než ostatní, v čem spočívá problém a jak ho lze vyřešit. Řešení samozřejmě nabízí na základě analýz problémů. Ideální plánovač má rozvinuté analytické schopnosti. Jako plánovač navíc musíte při všech svých rozhodnutích zohledňovat zájmy zákazníka, podniku a zájmy zaměstnanců.

7 – Znát své silné a slabé stránky:

Pracujete jako plánovač již delší dobu a chcete získat další znalosti a dovednosti? Zjistěte, jaká školení a semináře by vám vyhovovaly. Déhora Academy nabízí rozsáhlý výběr školení a workshopů určených pro lidi, kteří se chtějí dále rozvíjet jako plánovači. Naši konzultanti vám také pomohou zlepšit vaši osobní efektivitu.

Nabízené workshopy, které by pro vás mohly být vhodné:

  • Vytváření modelové směny, pracovní plán a rozpis směn
  • Change Management
  • Jak se vyhnout zdravotním a bezpečnostním rizikům ve směnném provozu
  • Pracovní doba / Pracovní právo
  • Zvýšení flexibility prostřednictvím plánování kapacit
  • Vytvoření zásad plánování společnosti
  • Workshop – Plánování zaměstnanců – šité na míru
  • Workshop – Samoplánování

Podrobné informace ohledně nabízených workshopů naleznete na www.dehora.cz/academy.

 

Čtěte dál

Podívejte se na další články, které by vás mohly zajímat:

Svoboda plánování pracovní doby má pozitivní vliv na spokojenost zaměstnanců i vyšší produktivitu

Je takový přístup, s ohledem na současný trh práce, udržitelný? Každý chce být respektován jako svobodná a samostatná lidská bytost. S tím…

zdravotní- bezpečnostní- rizika
Pozor na cestování v autě po noční směně

Přirozený tělesný rytmus Dnes už víme, že tělo nočního pracovníka nefunguje podle jeho přirozeného rytmu. Biologické hodiny zaměstnance často pracujícího…

Roman Urban podruhé hostem DVTV: O produktivitě nebo zkracování pracovní doby

Rozhovory najdete zde: Pro zhlédnutí rozhovoru s Emmou Smetanou v DVTV navštivte tento ODKAZ Pro zhlédnutí první návštěvy DVTV klikněte…