Budoucnost pracovní doby? Flexibilita v podobě vlastního samo-plánování směn

V příštích několika letech lze očekávat řadu výzev souvisejících s řízením plánování pracovních sil ve všech sektorech lidské činnosti. Jako příklad vezměme oblast veřejné dopravy. I tady se podstatná část pracovní síly potýká s problémem, kdy je velká skupina kmenových zaměstnanců v předdůchodovém věku. Otázky, které již zaneprázdňují mysl mnohých bystrých čtenářů, tedy jsou: Jak můžeme zajistit, aby tito zaměstnanci mohli pracovat do věku odchodu do důchodu zdravým způsobem? Co můžeme jako zaměstnavatelé nabídnout mladším pracovníkům v prostředí současného pracovního trhu? Jak můžeme přilákat více žen do odvětví veřejné dopravy ovládané muži? Na tyto otázky existuje odpověď: “Samo-plánování” pracovní doby.

Jde o neobyčejný koncept tzv. vlastního samo-plánování. Ten znamená, že jako zaměstnavatel dovolíte svým zaměstnancům vytvářet si vlastní pracovní plány (a to i ve směnném provozu). Některé z mnoha výhod plynoucích ze samo-plánování jsou např. ty, že zaměstnanci mohou přizpůsobit své plány individuálním fyzickým a sociálním potřebám. To představuje určitou míru dnes poptávané svobody a flexibility umožňující kombinovat práci s dalšími životními úkoly. Těmi může být péče o děti či postižené členy domácnosti, stejně jako péče o své zdraví po fyzické i psychické stránce. Takový koncept v obecném pojetí vytváří nejen šťastnější pracovní prostředí, ale i zapojuje do produkční aktivity širší základnu lidského kapitálu.

Méně přesčasů i nižší nemocnost

Se všemi výhodami, které “vlastní plánování práce” přináší, se pravděpodobně ptáte, proč ne každý zaměstnavatel tento koncept používá. Důvod je velmi jednoduchý, vlastně jsou dva: Zaprvé jste o takové možnosti nikdy neslyšeli a ani Vás to nenapadlo. Zadruhé můžete mít obavy ze změny, protože na cestě vidíte mnoho překážek. Taková změna, kromě již uvedených výhod, přinese i výsledek ve vyšší produktivitě, nižší nemocnosti, menším objemu přesčasů a v neposlední řadě přiláká a udrží nové zaměstnance.

Díky společnosti Dehora a SW řešení s názvem Time Care byl v mnoha organizacích v Belgii a Holandsku již tento koncept úspěšně zaveden. V rámci určitého souboru pravidel a požadavků definovaných např. vedení nebo ředitelem, je personál sám zodpovědný za volbu vlastních směn. Z našich několikaletých zkušeností víme, že zásah plánovače je poměrně omezený a celý koncept dobře funkční, žádná ze společností se již nechtěla vrátit k původnímu modelu.

Při současném stavu na trhu práce a nové generaci zaměstnanců je pouze otázkou času, než management pochopí, co si vlastně zaměstnanci přejí a než přejdou na tento způsob řízení plánování pracovních sil. Je však zřejmé, že ten kdo to udělá jako první, získá po jistou dobu na českém trhu velkou konkurenční výhodu.

 

Nunzio Totaro

Čtěte dál

Podívejte se na další články, které by vás mohly zajímat:

plánování-pracovní-síly
Moderní plánování pracovních sil se vyplatí

City clean také ví, že plánování a řízení pracovních sil výrazně ovlivňuje kvalitu služeb, kterou v konečném důsledku zajišťují jednotlivci…

prace a osobní život
Směnnost práce a její dopad na zdraví, výkon a bezpečnost – 1. část

Pro zaměstnance pracující v takovémto režimu, tedy mimo běžné pracovní hodiny, to má pozitivní i negativní aspekty. K těm pozitivním patří:…

Vznik a vývoj institutu pracovní doby v českých zemích – 1. část

I když Ius regale montanorum (Právo horního regálu) či zákon o osmihodinové pracovní době do určité doby předstihly vývoj pracovní…