Je individuální plánování času efektivní výhoda nebo složitá zátěž?

V průmyslové sféře jsou fixní plány a práce na plný úvazek po mnoho let v jednom podniku velmi časté. V takových společnostech se mnohdy vytvářejí prakticky i subkultury zaměstnanců a dlouhodobá přátelství. Zkuste se sami zeptat někoho se zkušenostmi z průmyslu a sám vám to potvrdí. Pokud tedy zaměstnanci oceňují svou práci v takovém systému po celá dlouhá léta, může jim individuální pracovní čas něco dát?

Odborové organizace stále více tlačí na zaměstnavatele, aby svým zaměstnancům poskytovali větší flexibilitu a nezávislost. Díky tomu se zaměstnanci budou moci rozhodnout o svém vlastním pracovním plánu. Celkový obraz situace je však trochu komplikovanější a jsou zde i mírně větší výhody i nevýhody. Pojďme se na ně podívat.

Výhody individuálního časového plánování pro zaměstnance

Jednou z největších výhod individuálního řízení pracovního času je umožnit zaměstnancům vytvářet vlastní pracovní plán. Díky tomu mohou zaměstnanci sladit práci se svým soukromým životem. Více o tomto tématu si můžete také přečíst na tomto odkazu. Hodí se to lidem s mnoha volnočasovými aktivitami nebo rodičům, kteří se musí starat o své děti. Ideální je kombinace této individualizace s částečnými pracovními úvazky. Navíc bylo vědecky prokázáno, že individuální řízení času je přínosem pro zdraví zaměstnanců, ať už fyzické nebo dušení. To pak znamená vyšší kvalitu práce, kterou poskytují. Další důležitou výhodou je přínos pro rozvoj zaměstnanců, kteří již nejsou omezeni na práci ve stejné organizační jednotce a ve stejném týmu. Díky tomu si vytvářejí nové kontakty a získávají nové dovednosti.

Výhody individuálního časového řízení pro zaměstnavatele

Zaměstnanci získávají komplexnější zkušenosti, protože pracují v různých skupinách a rozsah jejich povinností se stává různorodější. Kromě toho mohou zaměstnavatelé přizpůsobit počet zaměstnanců na každé směně skutečnému pracovnímu vytížení, což se promítá do reálných úspor. Individuální plánování času přispívá k odstranění fenoménu neúplného využití dostupných lidských zdrojů a snižování potřeby práce přesčas. Dalšími výhodami osobního časového řízení jsou: atraktivnější podmínky zaměstnání, méně absence z práce kvůli nemoci, více pracovních příležitostí na částečný úvazek, lepší pokrytí nočních směn vyhovující například lidem starším 55 let a tak dále.

Nevýhody individuálního řízení času pro zaměstnance

Z pohledu určitých skupin zaměstnanců může zavedení nového systému plánování někdy narušit dosavadní pohodu. V případě takových lidí může individuální řízení pracovního času negativně ovlivnit, jak profesní, tak osobní život. Zaměstnanci jsou často proti těmto řešením kvůli ztrátě příjmů nebo volných víkendů v důsledku práce na směny a také kvůli větší nestabilitě práce. Proto je ve fázi zavádění nového režimu velmi důležité vysvětlit zaměstnancům dlouhodobé výhody tohoto systému, aby se rozptýlily jejich obavy o bezprostřední budoucnost.

Nevýhody individuálního řízení času pro zaměstnavatele

Zaměstnavatelé si musí pamatovat, že zavedení individuálního řízení času je investice, a nikoliv jen způsob, jak lze snadno ušetřit. Samozřejmě, že se v dlouhodobém horizontu objeví úspory, ale je to důsledkem lepšího přizpůsobení lidských zdrojů společnosti skutečnému pracovnímu zatížení. Zavedení individuálního systému řízení času může též vést, především v prvních fázích implementace, k úzkosti zaměstnanců na všech úrovních společnosti, což ohrožuje úspěch tohoto projektu. Má-li uspět, klíčovou otázkou je získání podpory celé organizace (včetně rady zaměstnanců, odborů, personálního oddělení, řídících pracovníků a podobně). Správně fungující vnitropodniková komunikace je rozhodující. Pokud důvody, pro které jsou změny provedeny, nejsou vysvětleny logicky a srozumitelně, dojde k neporozumění a vznikne odpor. Z tohoto důvodu mnohé takové projekty selhaly.

Čtěte dál

Podívejte se na další články, které by vás mohly zajímat:

Práce na směny lidem nevadí, ale uvítali by méně nočních směn a svobodu při plánování

Přestože se práce na směny může v mnoha ohledech zdát neoblíbenou a vyčerpávající. Podle zkušeností společnosti Déhora většině lidem s určitými výhradami…

Tříhodinová pracovní doba, je to možné?

Z provedeného šetření rovněž vyplynulo níže uvedených 10 nejvýznamnějších rozptýlení, která „brzdí“ zaměstnance v produktivní práci. Respondenti měli možnost vybrat více než…

plánování-pracovní-síly
Moderní plánování pracovních sil se vyplatí

City clean také ví, že plánování a řízení pracovních sil výrazně ovlivňuje kvalitu služeb, kterou v konečném důsledku zajišťují jednotlivci…