7 vlastností dobrého plánovače

V mnoha organizacích má plánovač ústřední úlohu, která je však často podceňována. Plánování je totiž více než jen “vytváření rozvrhu”. V praxi se často stává, že se zaměstnanci nečekaně dostanou do plánovací profese. Mnohdy k tomu ale nemají žádné vzdělání nebo znalosti. Přitom je skoro uměním vytvořit optimální plán osob a zdrojů pro správný čas i místo a v souladu s platnými pravidly. Jako plánovač musíte vzít v úvahu přání a požadavky různých zainteresovaných stran, jako jsou zaměstnavatelé, manažeři, členové rad zaměstnanců, zaměstnanci a zákazníci.

Plánovač má různé role. Radí a pomáhá ostatním oddělením s řízením celé organizace. Bývá také i spojnicí mezi jednotlivými odděleními, jejichž různé požadavky musí dávat dohromady.  Aby mohl plánovač dobře vykonávat svou práci, musí mít některé vlastnosti. Máte je i vy?

Myslet v souvislostech

Plánovač musí umět zorganizovat nejen svou práci, ale i práci jiných lidí. V mnohdy velmi dynamickém prostředí je třeba si udržovat chladnou hlavu a udržovat si stálý přehled. Nezbytně důležité je také umět rozlišovat hlavní od vedlejších problémů a umět důsledně prosazovat řešení těch prvních.

Být v kontaktu

Plánovač je jako pavouk na své pavučině. Jeho vlákna musí pronikat všude, aby si mohl udělat přehled o aktuálních procesech v různých oblastech firmy. Bez dostatečných informací nemůže vykonávat svou práci.  Množství a kvalita kontaktů určují, jakou má plánovač v celé organizaci pozici. Důležité je umět posoudit zájmy různých stran, zapojit je společně do procesu plánování a pomáhat jim při přijímání správných rozhodnutí.

Být iniciativní

Identifikace problémů a jejich operativní řešení by mělo být to, co vyhovuje každému plánovači. Nejde přitom jen o záchranu organizace při řešení nejpalčivějších aktuálních problémů, ale kontinuální zlepšování v dlouhodobém horizontu.

Umět komunikovat

Mnohdy bývá na plánovače vyvíjen tlak ze všech stran. Je tedy potřeba aby dokázal dobře komunikovat, vyjádřit jasně svůj názor a umět ho obhájit. Je zapotřebí, aby byly plánovačovy poznatky každému srozumitelné a aby naopak plánovač rozuměl, co se mu ostatní snaží sdělit.

Odolávat stresu

Plánovač musí být připravený na nenadálé situace. Ty ho mnohdy mohou dostat do velmi stresové situace. Může se například stát, že některý zaměstnanec neočekávaně nepřijde do práce kvůli nemoci nebo klient změní náhle své požadavky. V takové situaci je odpovědností plánovače, aby zanalyzoval situaci a našel nejvhodnější řešení s dostupnými kapacitami. K tomu je potřeba dobře zvládat emoce, ať už své či ostatních.

Schopnost řešit problémy

Plánovač by měl lépe než všichni ostatní vidět, kde leží jádro problému a jak ho vyřešit. Ideální pracovník na plánovací pozici by měl mít analytické myšlení, které mu pomůže efektivně řešit operativní i strategické úkoly, které se před ním objeví.

Jste ideální plánovač?

Pracovali jste na nějakou dobu jako plánovač a chcete získat více znalostí a dovedností? Společnost Déhora vám s tím může pomoct! Máme k dispozici rozsáhlý seznam školení či workshopů, které vám mohou pomoci posunout se v kariéře plánovače.

Čtěte dál

Podívejte se na další články, které by vás mohly zajímat:

Jak to všechno začalo? 30 let historie společnosti Déhora

Jak to všechno začalo? Co vás inspirovalo k založení vlastní firmy? Než jsem založil svou firmu v roce 1987, byl…

Pozor na cestování v autě po noční směně

Přirozený tělesný rytmus Dnes už víme, že tělo nočního pracovníka nefunguje podle jeho přirozeného rytmu. Biologické hodiny zaměstnance často pracujícího…

Roman Urban v Dobrém ránu na ČT2: O zkracování pracovní doby i samo-plánování

Konzultant Roman Urban byl ve čtvrtek 21. června hostem pořadu Dobré ráno. S moderátory si povídal o vývoji a trendech…