Pracovní doba a moderní firemní kultura: Návod na efektivní změnu.

Návod na efektivní změnu

Analýzou pracovní doby zjistíme, jak organizace pracuje s pracovní dobou a dobou na zotavení. Nová kolektivní pracovní smlouva, odlišná provozní doba nebo nová metodika plánování (např. metoda samoplánování, místo pevně daných skupinových rozvrhů) může vést k závěru, že stávající pracovní doba již není vhodná. Rozhodnutí o změně pracovní doby má tak zásadní dopad na organizaci a její zaměstnance. Proto je velmi důležité předem určit účel změny pracovní doby, vyzkoušet nové metody formou pilotního projektu a vyhodnotit je. V tomto článku probereme kroky, které je třeba podniknout jako projektový manažer.

Návrh průzkumu

Vzhledem k velkému dopadu změny pracovní doby na fungování celé organizace se doporučuje začít s pilotním projektem. Během pilotního projektu může organizace a její zaměstnanci nezávazně experimentovat s novými metodami. Předem si určíte cíl a počáteční a konečné datum pilotního projektu. Pak začnete s její úpravou. Poté, co pilotní projekt skončí, rozhodnete se, zda bylo dosaženo vytyčených cílů a jaké jsou další kroky.

Vyhodnocení pilotního projektu krok za krokem

Pro správné provedení vyhodnocení pilotního projektu jsme definovali následující kroky:

Krok 1: Určete cíle a kritéria

Cíle by měly být stanoveny po dohodě s řídícím výborem. Tyto cíle pak převedete do konkrétních a měřitelných kritérií. Tato kritéria nastavují, kdy a kde jsou během pilotního projektu nutné úpravy. A objasňují, zda byl projekt úspěšný.

Krok 2: Vytvořte řídící výbor

Je důležité zapojit všechny zúčastněné strany. Toho lze dosáhnout vytvořením řídícího výboru. Tímto způsobem si zajistíte závazek. Vedle zaměstnanců a vedoucích skupiny, pro které je nový návrh pracovní doby určen, by měl mít řídící výbor za členy také zástupce vrcholového managementu, například personálního ředitele. Řídící výbor koordinuje pilotní projekt, rozhoduje o tom, co by měl pokrývat a jaká budou témata hodnocení.

Krok 3: Určete typ dat

K měření kritérií můžete použít různé typy dat, přičemž nejprve se zaměřte na objektivní data. Předpokládejme, že jedním z cílů implementace metody samoplánování je menší počet změněných směn. Můžete to měřit počtem a analýzou počtu změn po zveřejnění plánu. Když je důvodem k vytvoření nového protokolu prodloužení provozní doby, můžete očekávat méně přesčasů a / nebo pokles dočasných (agenturních) zaměstnanců. A to je právě to, co je měřitelné.

Druhou metodou je pak použití subjektivních údajů. S těmito můžete získat postřehy, zkušenosti a pocity zúčastněných. Nástrojem jsou průzkumy (spokojenosti zaměstnanců), cílové skupiny nebo (skupinové) rozhovory. Je důležité měřit kritéria tak, aby objasňovala, do jaké míry je dosaženo cílů. Použití těchto metod má ale také svoje riziko. Konkrétně se mohou objevit také problémy, které nemají žádnou skutečnou souvislost s cíly pilotního projektu. Proto neustále mějte na paměti, zda dotazy které si kladete, mají zásadní význam na dohodnuté cíle pro posouzení pilotního projektu.

Krok 4: Určete četnost měření

V ideálním případě se měření provádějí nejméně třikrát; v bodě nula a poté měření meziproduktu a požadovaného efektu. Po každém okamžiku měření následuje zpráva řídícímu výboru. Měření meziproduktu se používá k nastavení během pilotního provozu. Porovnání měření v bodě nula a dosaženého efektu jasně ukazuje, zda bylo dosaženo cílů a v jakých bodech je možné zlepšení, když se výsledky pilotního projektu převedou do nového protokolu pracovní doby.

Důležitost výzkumu nezávislého hodnocení

Nezávislý výzkum je spolehlivým způsobem, jak objektivně vyhodnotit pokrok a výsledky pilotního projektu. To poskytuje dobrý základ pro rozhodování, protože neexistují žádné přímé zájmy, které by mohly bránit v úsudku. Kromě toho může tento druh výzkumného procesu srovnávat pomocí nastavení a výsledky pilotního projektu s jinými, podobnými organizacemi, a zajistit tak „kontrolu reality“ ohledně očekávání toho, co by pilotní projekt měl přinést.

Déhora vás ráda podpoří!

Déhora, jako nezávislá strana, kombinuje vědecké výzkumné dovednosti s konkrétními praktickými zkušenostmi. Naší odborností poskytujeme společnostem důkladné rady ohledně organizace pilotního projektu a jeho obsahu. Náš způsob práce zajišťuje, aby rozhodnutí o změně pracovní doby byla dokumentována v novém protokolu pracovní doby, a aby byla opodstatněná, závazná a účinná.

Uvažujete o změně pracovní doby, ale nevíte, jak na to? Nebo máte k tomuto tématu další otázky? Rádi vám pomůžeme a navrhneme případné možnosti. Kontaktujte nás na: info@dehora.cz

Čtěte dál

Podívejte se na další články, které by vás mohly zajímat:

Déhora, poradenská skupina hledá společnost, která má zájem o účast ve vědecké studii zaměřené na prokázání pozitivních zdravotních účinků “flexibilní pracovní doby” ve směnném režimu práce

Déhora, poradenská skupina hledá společnost, která má zájem o účast ve vědecké studii zaměřené na prokázání pozitivních zdravotních účinků “flexibilní pracovní doby” ve směnném režimu práce.

planning
Webinář HR – 15.4.2021 Déhora Academy a Cambridge Business School

Plánování, organizování a optimalizace pracovních sil je pro ty, kteří si chtějí prohloubit znalosti o organizování, nákladech a zdravotních aspektech profesionálního workforce managementu.