Déhora, poradenská skupina hledá společnost, která má zájem o účast ve vědecké studii zaměřené na prokázání pozitivních zdravotních účinků “flexibilní pracovní doby” ve směnném režimu práce

Studie je orientována na skupinu zaměstnanců pracujících podle stávajícího směnového modelu a skupinu zaměstnanců vytvářejících si vlastní rozvrh práce (prostřednictvím tzv. metody samoplánování). Skupiny budou po dobu tří let jednou ročně posuzovány/vyhodnocovány z hlediska zdravotního stavu a uspokojení sociálních potřeb (zejména časových).

Společnost mající zájem o účast by měla mít alespoň 240 zaměstnanců pracujících na směny. Další vstupní kritéria budou vyhodnocena individuálně.

Lékařskou část studie garantuje odborník pan MUDr. Pavel Kolečkář, předseda OS České lékařské komory Svitavy. Proces rozvrhování směn dle provozních potřeb firmy, jakož i zajištění potřebného software garantuje spol. Déhora.

V případě zájmu o více informací nás kontaktujte na r.urban@dehora.cz nebo viz další informace níže.

JAK FUNGUJE SAMOPLÁNOVÁNÍ?

1. ZVÝŠENÁ SPOKOJENOST A LOAJALITA ZAMĚSTNANCŮ
Poskytnutím svobody a možnosti převzít kontrolu nad vlastním pracovním rozvrhem, zvýšíte pocit spokojenosti i loajality zaměstnance. Díky samoplánování jsou plánovací procesy transparentnější a přístupnější a méně svévolné a nespravedlivé. Samoplánování umožňuje zaměstnancům uspořádat si svoje rozvrhy tak, aby vyhovovaly jejich vlastním potřebám a preferencím.
• pokud Klára ráda pracuje s Adélou, ale ne s Davidem, může si Klára vytvořit svůj pracovní rozvrh tak, aby vyhovoval této preferenci
• pokud Marek potřebuje koordinovat svůj pracovní rozvrh s manželkou, aby se vyhnul problému, kdo bude hlídat jejich dítě, má k tomu větší flexibilitu
• pokud Jana navštěvuje vzdělávací kurz při práci na plný úvazek, může si rozvrhnout svoje pracovní směny tak, aby stíhala všechny přednášky
• Petr si přeje trávit více času se svou ženou. Může tak koordinovat své dny volna s pracovními dny svoji manželky
V mnoha případech tak organizacím, které poskytnou svým zaměstnancům tuto kontrolu nad svým pracovním rozvrhem, vznikají významné náborové a věrnostní výhody.

2. SNÍŽENÁ ABSENCE
Zaměstnanci mají tendenci mít větší závazek k pracovnímu rozvrhu, který si sami vytvořili. Samoplánování může tak zredukovat absenci a náklady s ní spojenou – přesčasy, náhradní mzdy a zvýšené využívání personálních agentur.
• pokud Radek ví, že má mít rande 15. října, může si naplánovat svůj pracovní rozvrh tak, aby měl ten den volno nebo aby pracoval na večerní či noční směně, která nebude v rozporu s plánovaným rande
• Monika se přihlásila jako doprovod školního výletu své dcery a potřebuje být dva dny pryč z kanceláře. Může pracovat buď déle, než odjede nebo čerpat dny dovolené místo toho, aby využila tzv. sick days
Samoplánování může mít dopad na snížení absencí z důvodu nemoci, protože dostupnost jednotlivých zaměstnanců lze v systému okamžitě aktualizovat, čímž se sníží pravděpodobnost chyb při plánování a místo toho si zaměstnanci budou vybírat „sick days“. Díky rychlému zásahu zaměstnance do již naplánovaného rozvrhu se nejen sníží počet chyb při plánování, ale také čas, který plánovač stráví snahou o jejich opravu.

3. ZAPOJENÍ MÉNĚ MANAŽERŮ A PLÁNOVAČŮ (ÚSPORA ČASU)
Samoplánování má mnoho různých forem, které všechny šetří čas manažerů a plánovačů. Není to všechno nebo nic – většinu systémů pro správu pracovních sil můžete individuálně přizpůsobit tak, aby se zaměstnanci mohli účastnit trochu nebo hodně?
• v některých odděleních vytvoří manažer prázdnou šablonu rozvrhu, kterou zaměstnanci vyplní a poté provede konečné úpravy a zveřejní finální rozpis směn
• v některých odděleních je plánovací výbor složen ze samotných zaměstnanců oddělení. Plánovací výbor vytvoří prázdnou šablonu pracovního rozvrhu a dále vytvoří vlastní rozvrh všech zaměstnanců oddělení. Výbor poté provede konečné úpravy a předá již naplánovaný rozpis směn vedoucímu ke schválení a zveřejnění
V profesionálním systému správy pracovních sil jsou všechny parametry samoplánování již konfigurovány během implementace. Software pro samoplánování zaměstnanců kontroluje dodržování specifických pravidel. Po provedení samoplánování manažer schválí a zveřejní rozpis směn.
Pokud si zaměstnanci dokážou vytvořit vlastní pracovní rozpis směn, sníží se tak i potřeba vyměňovat si nežádoucí směny, což vede k větší efektivitě a úspoře času. Manažeři stále mají možnost konečného schválení, ale jednotlivé změny jsou zadávány a odsouhlaseny samotnými zaměstnanci.
Samoplánování lze kombinovat s jinými metodami plánování. Někteří zaměstnanci si přejí být přiřazeni k cyklickému střídání směn, zatímco jiní dávají přednost flexibilitě, tedy metodě samoplánování. Software pro samoplánování vám dává možnost lépe spravovat své zaměstnance a ušetřit tak čas nejen manažerům, ale i zaměstnancům samotným.

Dopad směnné práce na zdraví
Zaměstnanci pracující na směny – v továrnách, ve skladech a distribučních centrech, lékaři, letušky, barmani nebo policisté čelí většímu riziku určitých chronických onemocnění.
Směnnost znamená nepravidelné nebo neobvyklé rozvržení pracovní doby ve srovnání s tradičním denním (jednosměnným) pracovním rozvrhem, který se časově obvykle pohybuje mezi 06:00 a 18:00. Pro směnnou práci jsou pak typické odpolední a noční směny, které se v určitém rytmu střídají.
Práce na směny existuje v různých odvětvích, která poskytují služby nepřetržitě, jako jsou stravovací služby, doprava, zdravotní služby a veřejné služby (například policie nebo hasiči). Nonstop provozy jsou také běžné v průmyslu, aby se maximalizovalo využití výrobního zařízení.
Vědecké studie uvádí, že práce na směny vede ke zvýšenému riziku určitých onemocnění. Lidé pracující na směny čelí zvýšenému riziku vzniku cukrovky typu 2 až o 40 %. Pro zaměstnance pracující na směny je obtížnější udržovat pravidelný cyklus spánku a bdění, což negativně ovlivňuje kvalitu spánku a potenciálně oslabuje inzulínovou rezistenci.
Směnnost má dopad i na fungování mozku. Účastníci studie, kteří aktuálně pracují nebo dříve pracovali na směny, měli v testech hodnotících paměť, rychlost zpracování a celkovou aktivitu mozku, nižší skóre než účastníci pracující v jednosměnném (denním) provozu. To může vyústit v bezpečnostní následky nejen pro dotčené jednotlivce, ale také pro společnost jako celek.
Nejen zdravotní sestry pracující na směny po dobu 5 a více let mohou být vystaveny zvýšenému riziku úmrtnosti z různých příčin a vzniku kardiovaskulárních chorob.

Cirkadiánní rytmy
Většina procesů probíhajících v našem těle se řídí přirozenými rytmy. Těm, s délkou cyklu přibližně 1 den, se říká cirkadiánní rytmy. Tělesné stavy ovlivněné cirkadiánními rytmy neboli „tělesnými hodinami“ zahrnují tělesnou teplotu, bdělost a určité hladiny hormonů. Například tělesná teplota stoupá ke konci spánku a klesá přibližně v době, kdy za normálních okolností dochází ke spánku. Zaměstnanci pracující na směny jsou náchylnější k častějšímu narušení cirkadiánního rytmu v důsledku práce přes noc. Kromě problémů se spánkem to mohou být dále zažívací potíže, podrážděnost a snížená koncentrace.
Narušení tělesných biologických hodin ovlivňuje krevní tlak i hladinu cholesterolu, čímž se zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění.
Různé studie ukázaly, že pracovníci na směny častěji přibývají na váze, více kouří a zažívají větší stres.
K identifikaci klíčových vnějších faktorů, které vedou k těmto účinkům na zdraví, je zapotřebí více vědeckých studií, aby bylo možné vypracovat lepší preventivní strategie. Jednou z těchto strategií může být právě flexibilní a individuální způsob rozvrhování pracovní doby ve směnném provozu – tzv. samoplánování.

Pomozte nám prokázat pozitivní zdravotní účinky “flexibilní pracovní doby” ve směnném režimu práce. Využijte jako jedni z prvních samoplánování – mimořádně nákladově efektivní metodu snižování výskytu nemocí způsobených směnným provozem.

Čtěte dál

Podívejte se na další články, které by vás mohly zajímat:

Jak to všechno začalo? 30 let historie společnosti Déhora

Jak to všechno začalo? Co vás inspirovalo k založení vlastní firmy? Než jsem založil svou firmu v roce 1987, byl…

Budoucnost pracovní doby? Flexibilita v podobě vlastního samo-plánování směn

Jde o neobyčejný koncept tzv. vlastního samo-plánování. Ten znamená, že jako zaměstnavatel dovolíte svým zaměstnancům vytvářet si vlastní pracovní plány…