Plánovač pracovních sil – nová profese ve zdravotnictví?

Holandská vláda se v nedávné době rozhodla vytvořit zdravotní instituci tzv. „Safety net“. Ta zajišťuje zdravotní péči pro duševně nemocné v Amsterdamu a okolí. Celkem to představuje populaci kolem 4 milionů lidí. Pracovní týmy této organizace se skládají z psychiatrů, psychologů, zdravotních sester a sociálních pracovníků, kteří společně nesou odpovědnost za zdravotní službu v celodenním provozu. Směnové řízení je s ohledem na nepřetržitý provoz, různé profese a kompetence značně složité a obtížné.

Týmoví manažeři (profesně zdravotní personál) byli s ohledem na své řídící povinnosti a kompetence  mimo jiné zodpovědní i za personální řízení a plánování směn. Výkon této povinnosti však považovali za velmi nudný, stresující a časově náročný úkol, na který ani nebyli připravováni.

Outsourcing plánování pracovních sil ve zdravotnickém sektoru

Plánování často zabíralo manažerů tolik času, že museli pracovat přesčas. V praxi to pak byli více „plánovači“ než týmoví vedoucí vykonávající lékařskou praxi. Byla to situace, která nebyla ideální, a která začala mít negativní dopad na atmosféru a na kvalitu práce a služeb, které poskytovali svým pacientům.

Při jedné z porad se tak diskutovalo i o otázkách plánování. Jeden z týmových manažerů položil otázku: “Proč to děláme sami, zatímco existují specialisté poskytující služby plánování? My jsme přeci zdravotní personál.” Problém společně se snahou nalézt řešení eskaloval až do fáze potenciálních řešení. Vytvoříme pozici plánovače pracovních sil anebo tento servis nakoupíme.  Po zvážení všech okolností se rozhodli nakonec pro outsourcing.

Plánovací servisní středisko

Po určitém období přípravy a školení převzalo veškeré plánovací aktivity tzv. „plánovací servisní středisko“. Kvalita služeb tohoto střediska je zajišťována prostřednictvím denních a týdenních kontrol a každoročního posuzování dlouhodobých plánů. Takto nově a externě organizované plánování pracovních sil mělo okamžitý, pozitivní vliv na atmosféru a práci, což se projevilo celkově na fungování organizace a poskytované kvalitě služeb.

Tímto krokem tak byl týmovým manažerům sňat z beder stres z chyb, z neustálých změn a řešení každodenních problémů spojených s plánováním. Vedoucí zaměstnanci se tak mohli opět soustředit na své hlavní povinnosti: dohlížet a provádět na pravidelné bázi fyzicky i psychicky náročné aktivity v oblasti zdravotní péče.

Tento praktický příklad jasně ukazuje, že komplexní plánování pracovních sil je základní kompetencí, nikoliv něco, co je pouze okrajovou aktivitou, jak je často vidět i v jiných sektorech. Obzvláště pak v oblasti zdravotní péče může mít nevhodné plánování velmi vážné důsledky, proto se i v této profesi vyplatí mít dobře vyškolené zaměstnance/externí specialisty.

 

Cees Splinter
Ředitel divize dočasných plánovacích služeb, společnost Déhora Consultancy Group (Nizozemí)

Cees Splinter nastoupil do společnosti Déhora v roce 2014. Do té doby pracoval v několika velkých společnostech zajišťujících veřejnou dopravu v amsterdamské metropoli. V rámci výkonu své práce byl zodpovědný nejen za provozní aktivity, ale i za plánování pracovní síly a transportních linek. Dále jako manažer personální agentury specializující se na dočasné poskytování zaměstnanců si více uvědomoval příležitosti, které flexibilní pracovní síla nabízí. Ve společnosti Déhora je Cees Splinter nyní zodpovědný za řízení divize dočasných plánovacích služeb (skupiny plánovačů), které společnost Déhora nabízí svým klientům jako outsourcingové řešení plánovacích požadavků.

Čtěte dál

Podívejte se na další články, které by vás mohly zajímat:

plánování-pracovní-síly
Moderní plánování pracovních sil se vyplatí

City clean také ví, že plánování a řízení pracovních sil výrazně ovlivňuje kvalitu služeb, kterou v konečném důsledku zajišťují jednotlivci…

prace a osobní život
Směnnost práce a její dopad na zdraví, výkon a bezpečnost – 1. část

Pro zaměstnance pracující v takovémto režimu, tedy mimo běžné pracovní hodiny, to má pozitivní i negativní aspekty. K těm pozitivním patří:…

zásady-plánování
Flexibilita práce se stává normou na cestě k trvalé udržitelnosti

Ta může zahrnovat využívání agenturních zaměstnanců nebo větší variabilitu pracovních smluv. Tou mohou být různé formy úvazků, ale také variace…