Jak může “samoplánování směn” pomoci organizacím k bezpečnějšímu návratu do „normálu“

samoplánování

Vlády po celém světě uvolňují omezení a umožňují podnikům pokračovat, místy regulovaně, v ekonomické činnosti. V současné fázi životního cyklu pandemie se firmy potýkají se dvěma hlavními tématy. Kontinuita podnikání při velké nejistotě a zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. Tyto problémy jsou více náročnější pro podniky, které zaměstnávají pracovníky na směny. Odvětví, jako je zdravotnictví, maloobchod, veřejná doprava, výroba a další, závisí na směnných pracovnících jako základní součásti jejich provozu. Tito zaměstnanci byli během pandemie v předních liniích a poskytovali základní služby, které pomohly společnostem po celém světě vyrovnat se s celosvětovými blokádami, přerušenými dodavatelskými řetězci a širokými omezeními pohybu osob a zboží.

Koncept samoplánování směn, jakožto flexibilní forma plánování pracovní doby zaměstnanců, může usnadnit bezpečné opětovné otevření podniků zaměstnávajících směnné pracovníky.

Směnné modely – další faktory

Směnné modely práce a plánování směn bylo složitým úkolem už před pandemií. Vzhledem k tomu, že zdraví a bezpečnost pracovníků a zákazníků se pro kontinuitu podnikání stalo ještě důležitějším, musí organizace brát v úvahu další faktory, které více komplikují plánování pracovní síly. Jde o faktory jako změna preferencí zaměstnanců, minimalizace fyzických interakcí pracovníků mezi sebou a se zákazníky, předpovídání poptávky a pracovní zátěže v době, kdy historické vzorce poptávky již nejsou spolehlivým prediktorem, nebo možnost vzájemného nakažení zaměstnanců. To jsou podmínky nejistoty, kde se koncept samoplánování směn stává pro organizace nepostradatelným. Samoplánování je trend, který v posledních dvou desetiletích získává v západní Evropě na významu a popularitě. Je to forma flexibilního plánování, která umožňuje pracovníkům vybrat si nejen směny, ale vytvořit si celý rozvrh směn v rámci definovaných podmínek. Organizace zaměstnávající směnné pracovníky si stále více uvědomují výhody, které tento přístup může přinést. Vlastní rozpis směn je totiž spojen s lepší rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem, vyšší produktivitou, vyšším zapojením zaměstnanců a nižší mírou absence. V době, kdy podniky obnovují provoz nebo se vrací na původní produkční linii, se hodnota těchto výhod stává pro zaměstnavatele a zaměstnance klíčovou.

Zmírnění sociálních dopadů a efektivní rozvrh práce

Covid-19 zůstává nadále součástí našich životů, o to více u zaměstnanců narůstá na významu svoboda volby pracovních dní (směn) a odpočinkových dní (volna).
Zaměstnanci mohou mít partnery, kteří pracují z domova, jiní mohou žít s příslušníky vysoce rizikových skupin (starší nebo dospělí s již existujícím zdravotním stavem). Samoplánování směn může zmírnit sociální dopady plynoucí z pevně stanovených směnných rozvrhů. Zaměstnancům tak lze umožnit mít větší kontrolu nad jejich rozvrhem práce v rámci definovaných kvantitativních a kvalitativních parametrů. Při navrhování i schvalování konečných rozpisů směn se berou v úvahu zákony a nařízení, kolektivní pracovní smlouvy, firemní politika, dovednosti a kvalifikace pracovníků a samozřejmě pracovní preference jednotlivých zaměstnanců. Samoplánování směn je tak metodou efektivního rozvrhování pracovní doby se sdílenou odpovědností samotných zaměstnanců a zaměstnavatele.

Výhodné pracovní podmínky

Není lepšího času k přijetí modernějšího přístupu plánování a rozvrhování pracovních sil. Samoplánování směn umožňuje nejen efektivně plánovat, ale současně i zohledňovat individuální zdraví a pohodu vlastních zaměstnanců. Déhora je jedním z průkopníků samoplánování směn v regionu Beneluxu. Pomáhá organizacím napříč průmyslovými odvětvími navrhnout, implementovat a spravovat proces samoplánování směn. Dosavadní výsledky ukazují, že samoplánování směn, pokud je implementováno efektivně, vytváří pro zaměstnavatele i zaměstnance výhodné pracovní podmínky. Zde je základní přehled praktických výstupů z realizovaných projektů:

  • Zvýšení produktivity práce mezi 3-8%;
  • 10–25% snížení míry absence;
  • o 10-25% méně přesčasů;
  • Brand/pověst zaměstnavatele: organizace, které tento přístup přijaly, se pro zaměstnance staly na trhu práce atraktivnějšími.

Čtěte dál

Podívejte se na další články, které by vás mohly zajímat:

Jak to všechno začalo? 30 let historie společnosti Déhora

Jak to všechno začalo? Co vás inspirovalo k založení vlastní firmy? Než jsem založil svou firmu v roce 1987, byl…

Budoucnost pracovní doby? Flexibilita v podobě vlastního samo-plánování směn

Jde o neobyčejný koncept tzv. vlastního samo-plánování. Ten znamená, že jako zaměstnavatel dovolíte svým zaměstnancům vytvářet si vlastní pracovní plány…