Kroky k úspěšné individualizaci pracovní doby

V předchozím článku jsme si řekli o výhodách a nevýhodách individuálního plánování času. Tato sociální inovace může pozvednout organizaci na vyšší kvalitativní stupeň, pokud se učiní dobře. O krocích, které vám mohou pomoct tento systém úspěšně implementovat, si přečtěte následující řádky.

Příprava je předpoklad úspěchu realizace

Společnost Déhora může vaší organizaci pomoct implementovat individuální systém plánování pracovního času tak, že do tohoto procesu zapojí všechny zaměstnance v každém oddělení společnosti (O pozitivech svobodnějšího plánování pracovní doby si přečtěte zde). Na počátečním pracovním setkání jsou vysvětleny různé aspekty procesu, včetně obav zaměstnanců a nezbytných změn v kultuře organizace. Poté jsou uspořádány informační schůzky nebo individuální setkání se zaměstnanci, jejichž cílem je stanovit nejlepší harmonogram pro každého zaměstnance. V další fázi provede Déhora nezbytné změny v pracovních plánech a stanoví pravidla pro dovolenou, práci o víkendech, záležitosti týkající se zákona o pracovním čase, příspěvky na cestu do práce a podobně. Dále bude zřízena zvláštní pracovní skupina složená ze zástupců správní rady, rady zaměstnanců a personálního oddělení, jakož i řídícího výboru a diskusní skupiny (za účasti zaměstnanců).

Dobrá komunikace je základ

Tímto způsobem se celá organizace bude podílet na realizaci projektu a všichni si uvědomí skutečnost, že úspěch projektu závisí na spolupráci všech zaměstnanců společnosti. Déhora může v případě potřeby poskytnout další podporu ve formě školení a poradenství v oblasti výběru softwaru vhodného pro vaši organizaci.Příprava pilotního projektu zpravidla trvá od 3 do 5 měsíců. Realizace samotného projektu trvá přibližně 18 měsíců, včetně fáze zahájení a hodnocení.

Nejdůležitější věci, které potřebujete vědět při zavedení individuálního plánování práce:

• Nejtěžší je předběžná fáze určení rozsahu projektu, protože v té době jsou nejvíce viditelné obavy a nedostatek důvěry ze strany zaměstnanců. Proto společnost Déhora nabízí podporu od samého počátku tohoto procesu.
• Celý proces obvykle trvá 2 až 3 roky. Je třeba si uvědomit, že projekt nebude úspěšný, pokud zaměstnanci nemají dostatek času si zvyknout na změnu. Dalším důležitým faktorem je umožnit zaměstnancům vyjádřit negativní pocity související s projektem. Změny by měly být zavedeny postupně, protože je tak mnohem snazší získat podporu.
• Někdy však pilotní projekt ukazuje, že individuální řízení času není nejlepším způsobem, jak zlepšit flexibilitu práce ve firmě. V takových případech vám může Déhora pomoci najít lepší řešení pro zvýšení efektivity a spokojenosti zaměstnanců

“Lidé často zapomínají, že změny mohou být také příjemné a až po chvíli si začnou uvědomovat pozitivní stránku inovací!“

Čtěte dál

Podívejte se na další články, které by vás mohly zajímat:

Roman Urban podruhé hostem DVTV: O produktivitě nebo zkracování pracovní doby

Rozhovory najdete zde: Pro zhlédnutí rozhovoru s Emmou Smetanou v DVTV navštivte tento ODKAZ Pro zhlédnutí první návštěvy DVTV klikněte…

Je individuální plánování času efektivní výhoda nebo složitá zátěž?

Odborové organizace stále více tlačí na zaměstnavatele, aby svým zaměstnancům poskytovali větší flexibilitu a nezávislost. Díky tomu se zaměstnanci budou…

zásady-plánování
Flexibilita práce se stává normou na cestě k trvalé udržitelnosti

Ta může zahrnovat využívání agenturních zaměstnanců nebo větší variabilitu pracovních smluv. Tou mohou být různé formy úvazků, ale také variace…