Práce na směny lidem nevadí, ale uvítali by méně nočních směn a svobodu při plánování

Na základě průzkumů společnosti Déhora nemají lidé pracující ve směnném režimu dostatek času na soukromý život. Často tak čelí zdravotním problémům i únavě. Uvítali by proto možnost se na plánování svých směn podílet, aby je přizpůsobili svým soukromým a fyzickým potřebám.

Přestože se práce na směny může v mnoha ohledech zdát neoblíbenou a vyčerpávající. Podle zkušeností společnosti Déhora většině lidem s určitými výhradami nevadí. Déhora radí firmám, jak správně směnný režim plánovat s ohledem na zdraví, výkon i osobní život zaměstnanců. Na základě průzkumů, které Déhora u svých klientů provádí, by však podstatná část zaměstnanců uvítala větší svobodu při jejich plánování (O svobodě plánování pracovní doby si přečtěte na tomto odkazu). Měli by pak mezi směnami dostatek času na odpočinek či rodinu. Sled směn by také odpovídal fyzickým možnostem každého zaměstnance.

Zaměstnancům chybí doba potřebná na zotavení

Více než polovina dotázaných není spokojena s podmínkami, ve kterých momentálně pracují. Většina z nich sice akceptuje současný systém směnného režimu a uznává, že nemusí často čelit náhlým změnám směn ze strany zaměstnavatele. Přesto by ocenili, kdyby si mohli část rozvrhu směn tvořit sami podle svých osobních potřeb. Mnohdy pro ně není jednoduché si například dopředu naplánovat dovolenou. Z průzkumů je současně patrné, že zaměstnancům chybí potřebná doba na zotavení se mezi sériemi směn. Zejména po nočních směnách a tam, kde je vyšší fyzický nárok na danou práci.  Nejde tedy jen o dostatek volného času, ale také o to, aby měli kvalitní spánek nebo semohli věnovat rodině či dalším společenským aktivitám a koníčkům. Takréž se většině zaměstnanců směnných provozů nelíbí i zvýšený tlak na přesčasové hodiny.

Řešení jménem samoplánování

„V zahraničí se nám v tomto směru u klientů osvědčil koncept tzv. samoplánování. V jeho rámci umožňuje zaměstnavatel svým zaměstnancům plánovat si směny (případně i přesčasové hodiny) podle jejich preferencí. To jim pomáhá skloubit soukromý život s tím pracovním. Věřím, že stejně dobře bude tato metoda fungovat i u našich klientů na českém trhu a uspokojí tak požadavky jejich zaměstnanců,“ říká Nunzio Totaro, ředitel českého zastoupení společnosti Déhora.

„Většina zaměstnanců zúčastněných v průzkum je změnám a inovacím v plánování směn otevřena. Přiznávají, že rozšířená nabídka směnových modelů a větší flexibilita by mohla jejich firmě pomoci přilákat nové zájemce o práci i zvýšit spokojenost těch stávajících. Rovněž myšlenku tzv. samoplánování by vyzkoušelo až 40 % dotazovaných.“ dodává Roman Urban, konzultant v české pobočce Déhory.

Nezdravé preference zaměstnanců

Lidé pracující na směny si mnohdy neuvědomují, jaký vliv může mít jejich špatné nastavení na biorytmus a zdraví. Vypovídá o tom i zjištění, že více než polovina dotázaných preferuje systém 12hodinových směn. Ten je ale ve srovnání s 8hodinovým neefektivní a nezdravý. Naopak systém 6hodinových směn by volilo jen zanedbatelné procento zaměstnanců, nicméně „na zkoušku“ by jej rádo otestovalo až 10 % zaměstnanců. Přitom na základě vědeckým výzkumů, se kterými Déhora pracuje, i jejích zkušeností ze zahraničí, je právě tento model z hlediska produktivity, efektivity i dopadu na zdraví ideální jak pro zaměstnance, tak zaměstnavatele.

V ČR jsou lidé z hlediska kulturního a historického vývoje zvyklí jen na 8h nebo 12h pracovní dobu. Také je pro ně normální, že svůj soukromý život musí přizpůsobit striktně a plošně stanoveným podmínkám zaměstnavatele. Délky směn, jejich druh i řazení za sebou má nezanedbatelný vliv na úrazovost i zmetkovost, zvláště pak u nočních směn. Je prokázáno, že riziko poranění je v průměru o 6 % vyšší při druhé noční směně, o 17 % při třetí noční směně a při čtvrté je to už o 36 %.

Mezi nejčastější zdravotní potíže způsobené pracovním zatížením uvedli dotazovaní zaměstnanci zhoršení zraku, bolesti kyčlí, kolen, nohou, zad a hlavy. Tyto obtíže pociťují zejména v druhé polovině směny a někteří i několik hodin či dní po jejím skončení. Při dlouhodobém pracovním vytížení ve směnném režimu trápí zaměstnance poruchy spánku a občasné deprese. To vše může být důsledkem špatně rozvržených směn, nedostatku odpočinku i stresu nebo dlouhé pracovní směny (12h).

Nejnáročnější je práce na směny

Podle očekávání z průzkumů dále vyplývá, že nejnáročnější jsou pro pracující noční směny. Ty pro člověka představují nesoulad s jeho přirozeným biorytmem, a naopak ranní směny zvládá většina velmi snadno. Co se týče koncentrace, je nejméně vyhovující druhá polovina noci.

Průzkumy jsou jedním z nástrojů, které Déhora používá. Na základě jejich výsledků nastavila u svých klientů takový model směn, který bude vyhovovat jak zaměstnancům, tak zaměstnavateli.

Při školeních a jednáních s managementem, rovněž využívá speciálních ukázkových brýlí. Jejichž prostřednictvím je možné napodobit fyzický stav člověka, který například prohýřil celou noc a ráno přišel do práce, nebo únavu očí po 12h směně či nedostatku světla.

O společnosti Déhora

Mezinárodní poradenská skupina Déhora je největší evropská společnost zabývající se plánováním a řízením pracovních sil ve společnostech se směnným režimem. Již od roku 1987 nabízí odborné znalosti organizacím ve všech sektorech ekonomiky a podílí se tak na zvyšování efektivity jejich podnikání. Díky praktickým zkušenostem z prostředí firem i rozsáhlým výzkumům a analýzám, které provádí, dokáže poskytnout klientům komplexní služby z oblasti plánování práce a lidského kapitálu včetně poradenství, školení a zavádění softwarových řešení.

V současné době má Déhora pobočky v Nizozemsku, Belgii, Polsku a v České republice a pomáhá stovkám společností po celé Evropě téměř v každém odvětví od výroby a zpracovatelského průmyslu přes zdravotnictví, služby, logistiku až po státní správu. Mezi její významné klienty patří například firmy British American Tobaco, Audi, Nestlé, Siemens, Miele, Electrolux, Eindhoven Airpotr, Amsterdam Airport, Polish Airlines nebo Nizozemská a Belgická policie.

Čtěte dál

Podívejte se na další články, které by vás mohly zajímat:

zásady-plánování
Odpovídá současná práce na směny 21. století?

Anneke van de Brand, psychiatrická sestra v Nizozemí, chodila na noční směny řadu let. Pracovala po dobu sedmi po sobě…

plánování-pracovní-síly
Moderní plánování pracovních sil se vyplatí

City clean také ví, že plánování a řízení pracovních sil výrazně ovlivňuje kvalitu služeb, kterou v konečném důsledku zajišťují jednotlivci…

zásady-plánování
Flexibilita práce se stává normou na cestě k trvalé udržitelnosti

Ta může zahrnovat využívání agenturních zaměstnanců nebo větší variabilitu pracovních smluv. Tou mohou být různé formy úvazků, ale také variace…